De mannelijke marketingmanager verliest terrein

2 oktober 2023

Door: Susanne Sinke – Head of Marketing Coface

In de wereld van marketing draait alles om het begrijpen en inleven in mensen. Op de een of andere manier zijn vrouwen hier vaak beter in. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), die bepaalde denktaken overneemt, wordt het vermogen tot empathie bij mensen nog belangrijker.

Het aantal vrouwelijke managers groeit gestaag, ook in de marketingwereld. In de Verenigde Staten, het land dat bekendstaat om zijn marketingexpertise, zijn vrouwen zelfs al in de meerderheid, met ruim 53% van de marketingmanagers. Hoewel Nederland op het gebied van genderdiversiteit in marketingmanagement nog achterloopt in vergelijking met andere Europese landen, is de trend duidelijk: de mannelijke marketingmanager verliest terrein. En dit heeft niet alleen te maken met emancipatie en inclusief beleid.

Het feit dat vrouwen van nature empathischer zijn dan mannen, speelt hierbij een belangrijke rol. Empathie is een eigenschap waar steeds meer aandacht voor is, zowel in onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs, zorgsector als politiek, nationaal als internationaal.

Vrouwen leiden de Empathische Revolutie

We maken gebruik van onderzoeken, enquêtes, consumentenpanels, online statistieken, en nog veel meer. Maar hoe vaak stappen we echt in de schoenen van onze doelgroep? Hoe vaak proberen we oprecht inzicht te krijgen vanuit hun perspectief? Empathie gaat verder dan sympathie. Met empathie probeer je daadwerkelijk de emotionele afstand tot je doelgroep te verkleinen door jezelf in hun belevingswereld te verplaatsen. Bovendien is empathie geen losstaande interventie, maar een geïntegreerd onderdeel van je werk en onderzoeksmethoden.

Maar wat heeft dit alles te maken met AI?

Vroeger waren mannen voornamelijk betrokken bij fysiek werk tijdens de industriële revolutie in de 18e eeuw. Hun fysieke kracht maakte hen geschikt voor het zware werk in fabrieken, terwijl vrouwen thuisbleven om voor het gezin te zorgen. Met de opkomst van de computerchip in de jaren ’70 van de 20e eeuw, nam fysieke arbeid af en maakte plaats voor mentaal werk. Dit opende nieuwe kansen voor vrouwen, die van nature sterker zijn in verbale communicatie en sociale interactie. Hierdoor begonnen vrouwen aan een gestage opmars in verschillende beroepen.

Nu, in het tijdperk van AI, waarin machines steeds beter worden in denktaken, zien we opnieuw een verschuiving. Denkwerk wordt geautomatiseerd, terwijl menselijke vaardigheden zoals empathie, emotionele intelligentie en creativiteit steeds waardevoller worden. Het is een omslagpunt waar we nu aan het belanden zijn.

Empathie: De kracht in marketing

Het vermogen om empathie te tonen en klanten op een dieper niveau te begrijpen, wordt een belangrijk onderscheidend kenmerk voor marketeers. AI kan ons helpen bij het analyseren van enorme hoeveelheden gegevens en het trekken van conclusies op basis van patronen, maar het kan geen diepgaand inzicht in menselijke emoties bieden. Het kan geen echte empathie tonen. Dit is waar marketeers het voortouw kunnen nemen en hun menselijke vaardigheden kunnen benutten om waardevolle relaties op te bouwen met klanten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het vergroten van empathie niet exclusief is voor vrouwen. Mannen kunnen deze vaardigheden ook ontwikkelen en inzetten. Het gaat erom dat we erkennen dat empathie een cruciale rol speelt in marketing en dat we streven naar meer genderdiversiteit in managementposities. Vrouwen hebben van nature vaak een voorsprong op het gebied van empathie, maar dit betekent niet dat mannen het niet kunnen leren of dat ze er minder geschikt voor zijn.

Als we kijken naar de toekomst van marketing, moeten we niet alleen AI omarmen, maar ook de unieke menselijke eigenschappen waar machines niet tegenop kunnen. Laten we streven naar een marketingwereld waarin empathie en diversiteit samenkomen, en waarin de vrouwelijke marketingmanager floreert als een belangrijke speler in het creëren van waardevolle verbindingen tussen merken en klanten.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/de-vrouwelijke-marketingleider-het-ai-tijdperk-een-revolutie-sinke/?originalSubdomain=nl

Heb je nog een vraag?

Na het lezen van deze blog nog wat meer informatie nodig? Of wil je meer weten over wat Humantrest Recruitment voor je kan betekenen als werkgever of werkzoekende?

Neem contact op

Recente blogs

Deel blog