Prijspakket

Ons Prijspakket

 • Pakket

  Exclusiviteit

  • Prijs: Een wervingsfee van 21% van het bruto jaarsalaris
  • Vacature intake : Op locatie
  • Methode: Headhunting, automation en advertisement
  • Slagingskans: Een vervulpercentage van 95%
  • Extra’s: Afname assessments

  Dat hebben wij nodig

  Meer informatie

Pakket Exclusiviteit

Exclusiviteit – hoe werkt dat? Exclusiviteit houdt in dat jouw vacature exclusief wordt uitbesteed aan Humantrest. Betaling volgt met een start fee (€2750,-) en een succes fee (21% van het bruto jaarinkomen) achteraf. De start fee wordt in mindering gebracht op de eindfactuur (succes fee).

Randvoorwaarden

 • Eigen werving mag doorlopen.
 • Indien opdrachtgever zelf de vacature invult via eigen wervingskanalen of besluit de vacature on hold te zetten dan wel in te trekken tijdens het wervingstraject – om welke reden dan ook, zal de start fee verschuldigd zijn aan Humantrest.
 • Wanneer het opdrachtnemer niet lukt de vacature binnen 4 maanden in te vullen, dan volgt 50% terugbetaling van de start fee.

Voordelen

 • Gespreid betalen (start fee en succes fee).
 • Wederzijds commitment leidt tot succesvolle en duurzame plaatsingen.
 • Een bewezen methode van headhunting, automation en advertisement die vele malen effectiever is dan no cure no pay.
 • Eén vast contactpersoon.
 • 100% aandacht en inzet van twee/drie Recruitment consultants.
 • Wekelijkse update van inzet middelen en voortgang.