Privacy- en Cookiestatement

Humantrest Recruitment

Humantrest Recruitment vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG).

Wie zijn wij?
Wij zijn Humantrest Recruitment (hierna te noemen Humantrest), statutair gevestigd aan de Brinklaan 73 B – 1404 ER in Bussum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78744067.

Welke gegevens verwerken wij?
De gegevens die je aan ons verstrekt via bijvoorbeeld onze website of e-mail worden opgeslagen in onze database. Met het akkoord gaan op deze Privacy Statement geeft je ons jouw toestemming om jouw gegevens op te slaan in onze database voor 5 jaar. Je kunt dit altijd tussentijds aanpassen.

Persoonsgegevens (kandidaten en freelancers) die wij onder andere van je opslaan:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Arbeidsverleden;
 • Opleidingen;
 • Overige vaardigheden in het belang van een werkgever;
 • Salarisgegevens;
 • Gegevens over je beschikbaarheid;
 • CV en/of motivatiebrief;
 • Referenties;
 • Rijbewijs en bezit auto;
 • De aantekeningen tijdens de intake;
 • Door Humantrest geschreven kandidaat profiel;
 • Foto (indien deze vrijwillig beschikbaar is gesteld);
 • Correspondentie over jouw sollicitatie;
 • Via de website ontvangen gegevens als IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type;

Wanneer je via Humantrest gaat werken of hebt gewerkt, dan verzamelen en verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • Kopie bankpas;
 • Burgerlijke staat;
 • BSN;
 • ID-bewijs;
 • Eventuele werkvergunning;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Humantrest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Waarom bewaren wij jouw gegevens?
Humantrest verwerkt jouw persoonsgegevens om de door ons aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder bemiddeling, werving & selectie en detachering. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens van jou voor onderstaande doeleinden:

 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk;
 • Inzicht krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers;
 • Een arbeids-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren voor de naleving van wet- en regelgeving;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Humantrest kan je persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw bemiddeling;
 • Leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen.

Als je vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@humantrest.nl.